Destinations 2012

Mae’r arolwg blynyddol gan Gyrfa Cymru ar ran Llywodraeth Cymru o’r rhai a adawodd yr ysgol, yn rhoi braslun defnyddiol o gyrchfannau disgyblion er mwyn rhoi gwybodaeth i staff gyrfaoedd yn eu gwaith gyda chleientiaid, rhieni, athrawon a chyflogwyr. Mae’r data a gesglir hefyd yn gymorth heb ei ail i bartneriaid a chydweithwyr sy’n ymwneud â chynllunio dysgu, hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth.

Mae'r arolwg yn darparu gwybodaeth am gyrchfannau 64,605 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd ledled Cymru. Mae'n cynnwys disgyblion sydd wedi cyrraedd yr oedran statudol ar gyfer gadael yr ysgol a disgyblion sy’n gadael yr ysgol ym mlynyddoedd 12 a 13. Mae disgyblion o ysgolion arbennig wedi'u cynnwys yn yr arolwg, ond nid y rheini sy’n mynychu colegau AB ac ysgolion annibynnol. Mae’r wybodaeth am gyrchfannau'r disgyblion yn cael ei chofnodi ar sail gweithgarwch hysbys y disgyblion ar 31 Hydref 2012.

Mae’r arolwg hwn yn cael ei lunio o ddata a gyflenwyd gan Gyrfa Cymru. Mae'r arolwg yn olrhain tueddiadau a chyrchfannau dros gyfnod o bum mlynedd ac yn edrych ar y llwybrau a gafodd eu dewis gan bobl ifanc yn ôl eu hethnigrwydd a’u rhywedd.

Sylwer::
Mae'r canrannau wedi cael eu talgrynnu ac felly ni fydd y cyfanswm bob amser yn dod i 100%. Gallai’r ffigurau cenedlaethol guddio amrywiadau ar lefel ranbarthol, awdurdod lleol a sefydliad ymhob carfan. Efallai nad yw’r graffeg i union raddfa ac maent ar gyfer cynrychioliad gweledol yn unig.