Blwyddyn 11

Cyfanswm Ffigyrau


Year 11 - overview stats

Cymhariaeth Rhyw

Year 11 - gender comparison

Cyfanswm Ffigyrau

  Gwryw % Benyw % Cyfanswm %
Parhau mewn Addysg Amser Llawn 14880 82.8 14688 86.6 29568 84.6
Parhau mewn Addysg Ran Amser
(llai nag 16 awr yr wythnos)
113 0.6 76 0.4 189 0.5
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith
- heb statws cyflogedig
955 5.3 827 4.9 1782 5.1
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith
– statws cyflogedig
361 2.0 193 1.1 554 1.6
Cyflogedig – Arall 387 2.2 176 1.0 563 1.6
Yn hysbys nad ydynt mewn Addysg, Hyfforddiant na Chyflogaeth 838 4.7 633 3.7 1471 4.2
Dim ymateb i’r arolwg 145 0.8 117 0.7 262 0.7
Wedi gadael yr ardal 302 1.7 243 1.4 545 1.6
Cyfanswm yn y garfan 17981 100.0 16953 100.0 34934 100.0

Dadansoddiad o bawb sy’n Parhau mewn Addysg Amser Llawn

  Gwryw % Benyw % Cyfanswm %
Parhau i Flwyddyn 12 yn yr ysgol 7633 51.3 8151 55.5 15784 53.4
Parhau i Flwyddyn 12 mewn colegau addysg bellach 7247 48.7 6537 44.5 13784 46.6
Cyfanswm 14880 100.0 14688 100.0 29568 100.0

Dadansoddiad o bawb y mae’n hysbys nad ydynt mewn Cyflogaeth, Addysg Amser Llawn nac yn dilyn Hyfforddiant Seiliedig ar Waith i Bobl Ifanc

Gwryw % Benyw % Cyfanswm %
Yn gallu cael eu cyflogi, derbyn addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc ac wedi cofrestru gyda Gyrfa Cymru 499 59.5 360 56.9 859 58.4
Yn gallu cael eu cyflogi, derbyn addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc ond heb gofrestru gyda Gyrfa Cymru 290 34.6 166 26.2 456 31.0
Ddim yn gallu cael eu cyflogi, derbyn addysg na hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc o ganlyniad i salwch, beichiogrwydd ac yn y blaen 49 5.8 107 16.9 156 10.6
Cyfanswm 838 100.0 633 100.0 1471 100.0