Blwyddyn 12 - Cyfanswm Ffigyrau

Cyfanswm Ffigyrau

Blwyddyn 12 - Graffeg Cyfanswm Ffigyrau - Cyfanswm

Cymhariaeth Rhyw

Blwyddyn 12 - Graffeg Cyfanswm Ffigyrau - Cyfanswm

Cyfanswm Ffigyrau

  Gwryw % Benyw % Cyfanswm %
Parhau mewn Addysg Amser Llawn 7030 87.7 7771 90.5 14801 89.2
Parhau mewn Addysg Ran Amser
(llai nag 16 awr yr wythnos)
17 0.2 17 0.2 34 0.2
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith
– heb statws cyflogedig
235 2.9 217 2.5 452 2.7
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith
– statws cyflogedig
92 1.1 46 0.5 138 0.8
Cyflogedig – Arall 216 2.7 173 2.0 389 2.3
Yn hysbys nad ydynt mewn Addysg, Hyfforddiant na Chyflogaeth 245 3.1 196 2.3 441 2.7
Dim ymateb i’r arolwg 110 1.4 102 1.2 212 1.3
Wedi gadael yr ardal 67 0.8 60 0.7 127 0.8
Cyfanswm yn y garfan 8012 100.0 89582 100.0 16594 100.0

Dadansoddiad o bawb sy’n Parhau mewn Addysg Amser Llawn

  Gwryw % Benyw % Cyfanswm %
Parhau i Flwyddyn 13 yn yr ysgol 5864 83.4 6803 87.5 12667 85.6
Parhau i Flwyddyn 13 mewn colegau addysg bellach 1166 16.6 968 12.5 2134 14.4
Cyfanswm 7030 100.0 7771 100.0 14801 100.0

Dadansoddiad o bawb y mae’n hysbys nad ydynt mewn Cyflogaeth, Addysg Amser Llawn nac yn dilyn Hyfforddiant Seiliedig ar Waith i Bobl Ifanc

Gwryw % Benyw % Cyfanswm %
Yn gallu cael eu cyflogi, derbyn addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc ac wedi cofrestru gyda Gyrfa Cymru 106 43.3 65 33.2 171 38.8
Yn gallu cael eu cyflogi, derbyn addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc ond heb gofrestru gyda Gyrfa Cymru 127 51.8 94 48 221 50.1
Ddim yn gallu cael eu cyflogi, derbyn addysg na hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd ac yn y blaen 12 4.9 37 18.9 49 11.1
Cyfanswm 245 100.0 196 100.0 441 100.0