Blwyddyn 13 - Cyfanswm Ffigyrau

Cyfanswm Ffigyrau

Blwyddyn 13 - Graffeg Cyfanswm Ffigyrau - Cyfanswm

Cymhariaeth Rhyw

Blwyddyn 13 - Graffeg Cyfanswm Ffigyrau - Gwryw ac Benyw

Cyfanswm Ffigyrau

  Gwryw % Benyw % Cyfanswm %
Parhau mewn Addysg Amser Llawn 4756 76.9 5725 80.3 10301 78.8
Parhau mewn Addysg Ran Amser (llai nag 16 awr yr wythnos) 22 0.4 19 0.3 41 0.3
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – heb statws cyflogedig 44 0.7 53 0.7 97 0.7
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – statws cyflogedig 119 2.0 57 0.8 176 1.3
Cyflogedig – Arall 566 9.5 719 10.1 1285 9.8
Yn hysbys nad ydynt mewn Addysg, Hyfforddiant na Chyflogaeth 363 6.1 305 4.3 668 5.1
Dim ymateb i’r arolwg 211 3.5 192 2.7 403 3.1
Wedi gadael yr ardal 49 0.8 57 0.8 106 0.8
Cyfanswm yn y garfan 5950 100.0 7127 100.0 13077 100.0

Dadansoddiad o bawb sy’n Parhau mewn Addysg Amser Llawn

  Gwryw % Benyw % Cyfanswm %
Parhau i Flwyddyn 14 yn yr ysgol mewn ysgolion 11 i 18 oed 845 18.5 652 11.4 1497 14.5
Gadael Blwyddyn 13 yn yr ysgol ac yn parhau i golegau Addysg Bellach 628 13.7 704 12.3 1332 12.9
Blwyddyn 13 yn parhau mewn Addysg Uwch 3056 66.8 4272 74.6 7328 71.1
Blwyddyn 13 yn cymryd blwyddyn fwlch gan fwriadu parhau i Addysg Uwch 47 1.0 97 1.7 144 1.4
Cyfanswm 4576 100.0 5725 100.0 10301 100.0