• Parhau mewn Addysg Llawn Amser
  • Parhau mewn Addysg Rhan-Amser
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws diwaith
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws mewn Gwaith
  • Mewn Gwaith - Arall
  • Nad Ydynt Mewn Addysg, Hyfforddiant Na Gwaith
  • Heb ymateb i’r arolwg
  • Wedi gadael yr ardalCymhariaeth Rhwng y Rhywiau


86.5%
o Fyfyrwyr Gwrywaidd Blwyddyn 11
mewn addysg amser llawn

90.1%
o Fyfyrwyr Benywaidd Blwyddyn 11
mewn addysg amser llawn


Bechgyn %      
Merched %

0.2%
0.3%

5.0%
4.3%

2.4%
1.0%

3.0%
1.5%

1.5%
1.7%

0.7%
0.4%

0.8%
0.6%


Ffigurau Cyffredinol Bechgyn % Merched % Arall % Cyfanswm %
Parhau mewn addysg llawn amser 13649 86.5 13533 90.1 7 100.00 27189 88.2
Parhau mewn addysg rhan-amser (llai nag 16 awr yr wythnos) 37 0.2 38 0.3 0 0.0 75 0.2
Hyfforddiant seiliedig ar waith - statws diwaith 791 5.0 652 4.3 0 0.0 1443 4.7
Hyfforddiant seiliedig ar waith - statws mewn gwaith 378 2.4 153 1.0 0 0.0 531 1.7
Mewn gwaith - arall 473 3.0 223 1.5 0 0.0 696 2.3
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 236 1.5 255 1.7 0 0.0 491 1.6
Heb ymateb i’r arolwg 103 0.7 66 0.4 0 0.0 169 0.5
Wedi gadael yr ardal 121 0.8 96 0.6 0 0.0 217 0.7
Cyfanswm yn y cohort 15788 100.0 15016 100.0 7 100 30811 100.0
Dadansoddiad o bawb sy’n parhau mewn addysg llawn amser Bechgyn % Merched % Arall % Cyfanswm %
Parhau i flwyddyn 12 yn yr ysgol 5939 43.5 6707 49.6 3.0 42.9 12649 46.5
Parhau i flwyddyn 12 mewn colegau addysg bellach 7710 56.5 6826 50.4 4.0 57.1 14540 53.5
Cyfansym 13649 100.0 13533 100.07 100.0 27189 100.0
Dadansoddiad o bawb y gwyddys nad ydynt mewn gwaith, addysg llawn amser
na hyfforddiant seiliedig ar waith
Bechgyn % Merched % Arall % Cyfanswm %
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc 130 55.1 127 49.8 0 0.0 257 52.3
Yn methu â symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith i
bobl ifanc oherwydd salwch, beichiogrwydd etc
106 44.9 128 50.20 0.0 234 47.7
Cyfanswm 236 100.0 255 100.00 0.0 491 100.0