• Parhau mewn Addysg Llawn Amser
  • Parhau mewn Addysg Rhan-Amser
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws diwaith
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws mewn Gwaith
  • Mewn Gwaith - Arall
  • Nad Ydynt Mewn Addysg, Hyfforddiant Na Gwaith
  • Heb ymateb i’r arolwg
  • Wedi gadael yr ardalCymhariaeth Rhwng y Rhywiau


86%
o Fyfyrwyr Gwrywaidd Blwyddyn 11
mewn addysg amser llawn

90.6%
o Fyfyrwyr Benywaidd Blwyddyn 11
mewn addysg amser llawn


Bechgyn %      
Merched %

0.2%
0.2%

3.9%
3.6%

2.8%
1.0%

3.1%
1.8%

2.0%
1.4%

1.3%
1.0%

0.6%
0.5%


Ffigyrau Cyffredinol Bechgyn % Merched % Arall % Cyfanswm %
Parhau Mewn Addysg Llawn Amser 13414 86.0 13498 90.6 13 65.0 26925 88.2
Parhau Mewn Addysg Rhan-Amser (Llai Nag 16 Awr Yr Wythnos) 29 0.2 23 0.2 1 5.0 53 0.2
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith - Statws Diwaith 606 3.9 537 3.6 2 10.0 1145 3.8
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith - Statws Mewn Gwaith 437 2.8 147 1.0 1 5.0 585 1.9
Mewn Gwaith - Arall 486 3.1 261 1.8 1 5.0 748 2.5
Nad Ydynt Mewn Addysg, Hyfforddiant Na Gwaith 319 2.0 216 1.4 2 10.0 537 1.8
Heb Ymateb I’r Arolwg 206 1.3 144 1.0 0 0.0 350 1.1
Wedi Gadael Yr Ardal 96 0.6 79 0.5 0 0.0 175 0.6
Cyfanswm yn y cohort 15593 100.0 14905 100.0 20 100.0 30518 100.0
Dadansoddiad o bawb sy’n parhau mewn addysg llawn amser Bechgyn % Merched % Arall % Cyfanswm %
Parhau I Flwyddyn 12 Yn Yr Ysgol 5665 42.2 6449 47.8 3 23.1 12117 45.0
Parhau I Flwyddyn 12 Mewn Colegau Addysg Bellach 7749 57.8 7049 52.2 10 76.9 14808 55.0
Cyfanswm 13414 100.0 13498 100.013 100.0 26925 100.0
Dadansoddiad o bawb y gwyddys nad ydynt mewn gwaith, addysg llawn amser na hyfforddiant seiliedig ar waith Bechgyn % Merched % Arall % Cyfanswm %
Yn Gallu Symud Ymlaen At Waith, Addysg Neu Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith I Bobl Ifanc 146 45.8 100 46.3 1 50.0 247 46.0
Yn Methu  Symud Ymlaen At Waith, Addysg Neu Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith I Bobl Ifanc Oherwydd Salwch, Beichiogrwydd Etc 173 54.2 116 53.71 50.0 290 54.0
Cyfanswm 319 100.0 216 100.02 100.0 537 100.0