Blwyddyn 11 - Cyfanswm Ffigyrau


  • Parhau mewn Addysg Llawn Amser
  • Parhau mewn Addysg Rhan-Amser
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws diwaith
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – Statws mewn Gwaith
  • Mewn Gwaith - Arall
  • Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na Gwaith
  • Heb ymateb i’r arolwg
  • Wedi gadael yr ardal


Cymhariaeth Rhwng y Rhywiau


86.1%
o fyfyrwyr Blwyddyn 11 sy'n Wrywod
wedi aros mewn Addysg Amser Llawn

89.8%
o fyfyrwyr Blwyddyn 11 sy'n Fenywod
wedi aros mewn Addysg Amser Llawn


Bechgyn %      
Merched %

0.3%
0.2%

5.2%
4.5%

1.7%
0.8%

2.6%
1.4%

2.2%
1.7%

1.0%
0.7%

0.8%
0.9%


Cyfanswm Ffigyrau Bechgyn % Merched % Cyfanswm %
Parhau mewn addysg llawn amser 13923 86.1 13788 89.8 27711 87.9
Parhau mewn addysg rhan-amser (llai nag 16 awr yr wythnos) 51 0.3 32 0.2 83 0.3
Hyfforddiant seiliedig ar waith - statws diwaith 848 5.2 696 4.5 1544 4.9
Hyfforddiant seiliedig ar waith - statws mewn gwaith 276 1.7 125 0.8 401 1.3
Mewn gwaith - arall 424 2.6 222 1.4 646 2.0
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 356 2.2 263 1.7 619 2.0
Heb ymateb i’r arolwg 163 1.0 101 0.7 264 0.8
Wedi gadael yr ardal 124 0.8 132 0.9 256 0.8
Cyfanswm yn y cohort 16165 100.0 15359 100.0 31524 100.0
Dadansoddiad o bawb sy’n parhau mewn addysg llawn amser Bechgyn % Merched % Cyfanswm %
Parhau i flwyddyn 12 yn yr ysgol 6401 46.0 7185 52.1 13586 49.0
Parhau i flwyddyn 12 mewn colegau addysg bellach 7522 54.0 6603 47.9 14125 51.0
Cyfansym 13923 100.0 13788 100.0 27711 100.0
Dadansoddiad o bawb y gwyddys nad ydynt mewn gwaith, addysg llawn amser na hyfforddiant seiliedig ar waith Bechgyn % Merched % Cyfanswm %
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc 245 68.8 146 55.5 391 63.2
Yn methu â symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc oherwydd salwch, beichiogrwydd etc 111 31.2 117 44.5 228 36.8
Cyfanswm 356 100.0 263 100.0 619 100.0