Blwyddyn 11 - Cyfanswm Ffigyrau


  • Parhau mewn Addysg Llawn Amser
  • Parhau mewn Addysg Rhan-Amser
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - statws diwaith
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – statws mewn gwaith
  • Mewn Gwaith - Arall
  • Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith
  • Heb ymateb i’r arolwg
  • Wedi gadael yr ardal


Cymhariaeth Rhyw


86%
o fyfyrwyr Blwyddyn 11 sy'n Wrywod
wedi aros mewn Addysg Amser Llawn

89.9%
o fyfyrwyr Blwyddyn 11 sy'n Fenywod
wedi aros mewn Addysg Amser Llawn


Bechgyn %      
Merched %

0.4%
0.4%

4.6%
4.0%

2.3%
0.7%

2.7%
1.1%

2.9%
2.7%

0.5%
0.4%

0.7%
0.8%


Cyfanswm Ffigyrau Bechgyn % Merched % Cyfanswm %
Parhau mewn Addysg Llawn Amser 14404 86.0 14372 89.9 28776 87.9
Parhau mewn Addysg Rhan-amser (llai nag 16 awr yr wythnos) 66 0.4 69 0.4 135 0.4
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws diwaith 772 4.6 640 4.0 1412 4.3
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws mewn gwaith 377 2.3 111 0.7 488 1.5
Mewn gwaith - Arall 450 2.7 174 1.1 624 1.9
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 482 2.9 429 2.7 911 2.8
Heb ymateb i’r arolwg 88 0.5 67 0.4 155 0.5
Wedi gadael yr ardal 113 0.7 128 0.8 241 0.7
Cyfanswm yn y cohort 16752 100.0 15990 100.0 32742 100.0
Dadansoddiad o bawb sy’n Parhau mewn Addysg Llawn Amser Bechgyn % Merched % Cyfanswm %
Parhau i Flwyddyn 12 yn yr ysgol 6964 48.3 7676 53.4 14640 50.9
Parhau i Flwyddyn 12 mewn colegau addysg bellach 7440 51.7 6696 46.6 14136 49.1
Cyfanswm 14404 100.0 14372 100.0 28776 100.0
Dadansoddiad o bawb nad ydynt mewn gwaith, addysg llawn amser na hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc Bechgyn % Merched % Cyfanswm %
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc 377 78.2 282 65.7 659 72.3
Yn methu â symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc oherwydd salwch, beichiogrwydd etc 105 21.8 147 34.3 252 27.7
Cyfanswm 482 100.0 429 100.0 911 100.0