Blwyddyn 11 – Ethnigrwydd


O’r rhai o gefndir lleiafrifoedd ethnig a roddodd wybodaeth am ethnigrwydd:

  • Y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn sef 92.3% (o gymharu ag 87.8% o’r rhai o gefndir gwyn)
  • Ymunodd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn â’r amrywiol gategorïau yn y farchnad lafur (8.6%) o gymharu â’r rhai o leiafrifoedd ethnig (3.5%).
  • Roedd cyfran uwch o bobl ifanc NEET yn hanu o gefndiroedd gwyn (1.8% neu 442 o unigolion) o gymharu ag unigolion o leiafrifoedd ethnig (1.2% neu 24 o unigolion).

Hynt disgyblion Blwyddyn 11 yn ôl ethnigrwydd Grwpiau gwyn % Grwpiau
lleafrifoedd
ethnig
% Dim
gwybodaeth am
darddiad ethnig
% Cyfanswm %
Parhau Mewn Addysg Amser Llawn (Ysgolion a Cholegau) 21394 87.8 1789 92.3 3742 89.1 26925 88.2
Parhau Mewn Addysg Ran Amser (Llai Na 16 Awr) 42 0.2 4 0.2 7 0.2 53 0.2
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith – Statws Diwaith 961 3.9 34 1.8 150 3.6 1145 3.8
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith – Statws Mewn Gwaith 509 2.1 15 0.8 61 1.5 585 1.9
Cyflogedig - Arall 623 2.6 19 1.0 106 2.5 748 2.5
Nad Ydynt Mewn Addysg, Hyfforddiant Na Gwaith 442 1.8 24 1.2 71 1.7 537 1.8
Heb Ymateb I’r Arolwg 283 1.2 26 1.3 41 1.0 350 1.1
Wedi Gadael Yr Ardal 123 0.5 28 1.4 24 0.6 175 0.6
Cyfanswm Ethnig Y Garfan 24377 100.0 1939 100.0 4202 100.0 30518 100.0
% o’r garfan gyfan 79.9 6.4 13.8 100.0