• Parhau mewn Addysg Llawn Amser
  • Parhau mewn Addysg Rhan Amser
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – statws diwaith
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - statws mewn gwaith
  • Mewn gwaith - Arall
  • Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith
  • Heb ymateb i'r arolwg
  • Wedi gadael yr ardalCymhariaeth Rhwng y Rhywiau


89.5%
o Fyfyrwyr Gwrywaidd Blwyddyn 12
mewn addysg amser llawn

92.5%
93.4% o Fyfyrwyr Benywaidd Blwyddyn 12
mewn addysg amser llawn


Bechgyn %      
Merched %

0.0%
0.0%

0.8%
0.7%

1.1%
0.4%

3.1%
2.1%

0.8%
0.6%

4.3%
3.2%

0.3%
0.3%


Cyfanswm Ffigyrau Bechgyn % Merched % Arall % Cyfanswm %
Parhau Mewn Addysg Llawn Amser 5473 89.5 6301 92.5 4 100.0 11778 91.1
Parhau Mewn Addysg Rhan Amser (Llai Na 16 Awr Yr Wythnos) 2 0.0 3 0.0 0 0.0 5 0.0
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith – Statws Diwaith 47 0.8 50 0.7 0 0.0 97 0.8
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith - Statws Mewn Gwaith 69 1.1 30 0.4 0 0.0 99 0.8
Mewn Gwaith - Arall 190 3.1 145 2.1 0 0.0 335 2.6
Nad Ydynt Mewn Addysg, Hyfforddiant Na Gwaith 50 0.8 40 0.6 0 0.0 90 0.7
Heb Ymateb I'r Arolwg 264 4.3 218 3.2 0 0.0 482 3.7
Wedi Gadael Yr Ardal 18 0.3 23 0.3 0 0.0 41 0.3
Cyfanswm yn y cohort 6113 100.0 6810 100.0 4 100 12927 100.0
Dadansoddiad o bawb sy'n aros mewn Addysg Amser Llawn Bechgyn % Merched % Arall %Cyfansym %
Ymlaen I Flwyddyn 13 Yn Yr Ysgol 4866 88.9 5777 91.7 3 75.0 10646 90.4
Ymlaen I Flwyddyn 13 Mewn Coleg Addysg Bellach 607 11.1 524 8.3 1 25.0 1132 9.6
Cyfanswm 5473 100.0 6301 100.0 4 100 11778 100.0
Dadansoddiad o bawb y gwyddys nad ydynt mewn Gwaith, Addysg Amser Llawn na Hyfforddiant yn y Gweithle i Bobl Ifanc Bechgyn % Merched %Arall % Cyfansym %
Yn Gallu Symud Ymlaen At Waith, Addysg Neu Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith I Bobl Ifanc 30 60.0 23 57.5 0 0.0 53 58.9
Yn Methu  Symud Ymlaen At Addysg, Gwaith Neu Hyfforddiant Oherwydd Salwch, Beichiogrwydd Etc 20 40.0 17 42.5 0 0.0 37 41.1
Cyfanswm 50 100.0 40 100.0 0 0.0 90 100.0