Blwyddyn 12 - Cyfanswm Ffigyrau


  • Parhau mewn Addysg Llawn Amser
  • Parhau mewn Addysg Rhan Amser
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – statws diwaith
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - statws mewn gwaith
  • Mewn gwaith - Arall
  • Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith
  • Heb ymateb i'r arolwg
  • Wedi gadael yr ardal


Cymhariaeth Rhwng y Rhywiau


90.2%
o fyfyrwyr Blwyddyn 12 sy'n Wrywod
wedi aros mewn Addysg Amser Llawn

92.6%
o fyfyrwyr Blwyddyn 12 sy'n Fenywod
wedi aros mewn Addysg Amser Llawn


Bechgyn %      
Merched %

0.3%
0.1%

1.3%
1.2%

1.0%
0.5%

3.2%
2.5%

1.5%
1.0%

1.9%
1.6%

0.5%
0.6%


Cyfanswm Ffigyrau Bechgyn % Merched % Cyfanswm %
Parhau mewn addysg llawn amser 6446 90.2 7233 92.6 13679 91.4
Parhau mewn addysg rhan amser (llai na 16 awr yr wythnos) 22 0.3 10 0.1 32 0.2
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws diwaith 96 1.3 94 1.2 190 1.3
Hyfforddiant seiliedig ar waith - statws mewn gwaith 69 1.0 37 0.5 106 0.7
Mewn gwaith - arall 228 3.2 194 2.5 422 2.8
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 109 1.5 75 1.0 184 1.2
Heb ymateb i'r arolwg 138 1.9 122 1.6 260 1.7
Wedi gadael yr ardal 36 0.5 50 0.6 86 0.6
Cyfanswm yn y cohort 7144 100.0 7815 100.0 14959 100.0
Dadansoddiad o'r holl yn parhau mewn addysg llawn amser Bechgyn % Merched % Cyfanswm %
Ymlaen i flwyddyn 13 yn yr ysgol 5634 87.4 6439 89.0 12073 88.3
Ymlaen i flwyddyn 13 mewn coleg addysg bellach 812 12.6 794 11.0 1606 11.7
Cyfansym 6446 100.0 7233 100.0 13679 100.0
Dadansoddiad o bawb y gwyddom nad ydynt mewn gwaith,
addysg na hyfforddiant hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc
Bechgyn % Merched % Cyfansym %
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc 83 76.1 40 53.3 123 66.8
Yn methu â symud ymlaen at addysg, gwaith neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd etc 26 23.9 35 46.7 61 33.2
Cyfanswm 109 100.0 75 100.0 184 100.0