• Parhau mewn Addysg Llawn Amser
  • Parhau mewn Addysg Rhan Amser
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – statws diwaith
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - statws mewn gwaith
  • Mewn gwaith - Arall
  • Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith
  • Heb ymateb i'r arolwg
  • Wedi gadael yr ardalCymhariaeth Rhwng y Rhywiau


90.8%
o Fyfyrwyr Gwrywaidd Blwyddyn 12
mewn addysg amser llawn

93.4%
93.4% o Fyfyrwyr Benywaidd Blwyddyn 12
mewn addysg amser llawn


Bechgyn %      
Merched %

0.1%
0.1%

1.1%
1.0%

1.2%
0.5%

3.2%
2.3%

1.3%
0.7%

1.7%
1.5%

0.6%
0.5%


Cyfanswm Ffigyrau Bechgyn % Merched % Arall % Cyfanswm %
Parhau mewn addysg llawn amser 5964 90.8 6805 93.42 66.7 12771 92.2
Parhau mewn addysg rhan amser (llai na 16 awr yr wythnos) 6 0.1 9 0.1 0 0.0 15 0.1
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws diwaith 72 1.1 70 1.0 0 0.0 142 1.0
Hyfforddiant seiliedig ar waith - statws mewn gwaith 76 1.2 39 0.5 0 0.0 115 0.8
Mewn gwaith - arall 213 3.2 169 2.31 33.3 383 2.8
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 88 1.3 52 0.7 0 0.0140 1.0
Heb ymateb i'r arolwg 113 1.7 107 1.5 0 0.0 220 1.6
Wedi gadael yr ardal 38 0.6 33 0.50 0.0 71 0.5
Cyfanswm yn y cohort 6570 100.0 7284 100.0 3 100 13857 100.0
Dadansoddiad o bawb sy'n aros mewn Addysg Amser Llawn Bechgyn % Merched % Arall %Total %
Ymlaen i flwyddyn 13 yn yr ysgol 5145 86.3 6101 89.7 1 50.011247 88.1
Ymlaen i flwyddyn 13 mewn coleg addysg bellach 819 13.7 704 10.31 50.0 1524 11.9
Cyfansym 5964 100.0 6805 100.0 2 10012771 100.0
Dadansoddiad o bawb y gwyddys nad ydynt mewn Gwaith,
Addysg Amser Llawn na Hyfforddiant yn y Gweithle i Bobl Ifanc
Bechgyn % Merched %Arall % Cyfansym %
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant
seiliedig ar waith i bobl ifanc
56 63.6 28 53.8 0 0 84 60.0
Yn methu â symud ymlaen at addysg, gwaith neu hyfforddiant
oherwydd salwch, beichiogrwydd etc
32 36.4 24 46.2 0 0 56 40.0
Cyfansym 88 100.0 52 100.0 0 0140 100.0