Blwyddyn 12 - Cyfanswm Ffigyrau


  • Parhau mewn Addysg Llawn Amser
  • Parhau mewn Addysg Rhan Amser
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – statws diwaith
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - statws mewn gwaith
  • Mewn gwaith - Arall
  • Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith
  • Heb ymateb i'r arolwg
  • Wedi gadael yr ardalCymhariaeth Rhyw


90.9%
o fyfyrwyr Blwyddyn 12 sy'n Wrywod
wedi aros mewn Addysg Amser Llawn

93.4%
o fyfyrwyr Blwyddyn 12 sy'n Fenywod
wedi aros mewn Addysg Amser Llawn


Bechgyn %      
Merched %

0.1%
0.1%

1.4%
1.1%

1.2%
0.7%

3.2%
2.3%

1.8%
1.4%

0.8%
0.5%

0.5%
0.5%


Cyfanswm Ffigyrau Bechgyn % Merched % Cyfanswm %
Parhau mewn Addysg Llawn Amser 6947 90.9 7849 93.4 14796 92.2
Parhau mewn Addysg Rhan Amser (llai na 16 awr yr wythnos) 11 0.1 8.0 0.1 19 0.1
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – statws diwaith 107 1.4 92 1.1 199 1.2
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - statws mewn gwaith 94 1.2 59 0.7 153 1
Mewn gwaith - arall 246 3.2 190 2.3 436 2.7
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 139 1.8 116 1.4 255 1.6
Heb ymateb i'r arolwg 63 0.8 46 0.5 109 0.7
Wedi gadael yr ardal 39 0.5 44 0.5 83 0.5
Cyfanswm yn y cohort 7646 100.0 8404 100.0 16050 100.0
Dadansoddiad o bawb sy’n parhau mewn addysg llawn amser Bechgyn % Merched % Cyfanswm %
Ymlaen i Flwyddyn 13 yn yr ysgol 5924 85.3 6854 87.3 12778 86.4
Ymlaen i Flwyddyn 13 mewn coleg addysg bellach 1023 14.7 995 12.7 2018 13.6
Cyfanswm 6947 100.0 7849 100.0 14796 100.0
Dadansoddiad o bawb y gwyddom nad ydynt mewn gwaith,
addysg na hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc
Bechgyn % Merched % Cyfanswm %
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc 125 89.9 80 69.0 205 80.4
Yn methu â symud ymlaen at addysg, gwaith neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd etc 14 10.1 36 31.0 50 19.6
Cyfanswm 139 100.0 116 100.0 255 100.0