• Parhau mewn Addysg Llawn Amser
  • Parhau mewn Addysg Rhan Amser
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – statws diwaith
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - statws mewn gwaith
  • Mewn gwaith - Arall
  • Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith
  • Heb ymateb i'r arolwg
  • Wedi gadael yr ardalCymhariaeth rhwng y Rhywiau


91.6%
o Fyfyrwyr Gwrywaidd Blwyddyn 12
mewn addysg amser llawn

93.8%
o Fyfyrwyr Benywaidd Blwyddyn 12
mewn addysg amser llawn


Bechgyn %      
Merched %

0.1%
0.1%

0.7%
0.6%

0.8%
0.6%

2.8%
2.2%

1.1%
0.6%

2.7%
1.8%

0.2%
0.2%


Ffigurau Cyffredinol Bechgyn % Merched % Arall % Cyfanswm %
Parhau Mewn Addysg Llawn Amser 5147 91.6 6089 93.8 4 100.0 11240 92.8
Parhau Mewn Addysg Rhan Amser (Llai Na 16 Awr Yr Wythnos) 4 0.1 5 0.1 0 0.0 9 0.1
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith – Statws Diwaith 42 0.7 38 0.6 0 0.0 80 0.7
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith - Statws Mewn Gwaith 46 0.8 42 0.6 0 0.0 88 0.7
Mewn Gwaith - Arall 157 2.8 143 2.2 0 0.0 300 2.5
Nad Ydynt Mewn Addysg, Hyfforddiant Na Gwaith 61 1.1 38 0.6 0 0.0 99 0.8
Heb Ymateb I'r Arolwg 149 2.7 119 1.8 0 0.0 268 2.2
Wedi Gadael Yr Ardal 11 0.2 16 0.2 0 0.0 27 0.2
Cyfanswm yn y cohort 5617 100.0 6490 100.0 4 100.0 12111 100.0
Dadansoddiad o bawb sy'n aros mewn Addysg Amser Llawn Bechgyn % Merched % Arall %Cyfansym %
Ymlaen I Flwyddyn 13 Yn Yr Ysgol 4586 89.1 5551 91.2 3 75.0 10140 90.2
Ymlaen I Flwyddyn 13 Mewn Coleg Addysg Bellach 561 10.9 538 8.8 1 25.0 1100 9.8
Cyfanswm 5147 100.0 6089 100.0 4 100.0 11240 100.0
Dadansoddiad o bawb y gwyddys nad ydynt mewn Gwaith, Addysg Amser Llawn na Hyfforddiant yn y Gweithle i Bobl Ifanc Bechgyn % Merched %Arall % Cyfansym %
Yn Gallu Symud Ymlaen At Waith, Addysg Neu Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith I Bobl Ifanc 40 65.6 17 44.7 0 0.0 57 57.6
Yn Methu  Symud Ymlaen At Addysg, Gwaith Neu Hyfforddiant Oherwydd Salwch, Beichiogrwydd Etc 21 34.4 21 55.3 0 0.0 42 42.4
Cyfanswm 61 100.0 38 100.0 0 0.0 99 100.0