• Parhau mewn Addysg Llawn Amser
  • Parhau mewn Addysg Rhan Amser
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – statws diwaith
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - statws mewn gwaith
  • Mewn gwaith - Arall
  • Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith
  • Heb ymateb i'r arolwg
  • Wedi gadael yr ardalCymhariaeth Rhwng y Rhywiau


71.1%
o Fyfyrwyr Gwrywaidd Blwyddyn 13
mewn addysg amser llawn

74.9%
o Fyfyrwyr Benywaidd Blwyddyn 13
mewn addysg amser llawn


Bechgyn %      
Merched %

0.1%
0.3%

0.4%
0.3%

2.8%
1.5%

10.3%
9.2%

3.3%
1.9%

11.6%
11.5%

0.5%
0.4%


Ffigyrau Cyffredinol Bechgyn % Merched %Arall % Cyfanswm %
Parhau Mewn Addysg Llawn Amser 3629 71.1 4444 74.9 2 100.0 8075 73.2
Parhau Mewn Addysg Rhan Amser (Llai Na 16 Awr Yr Wythnos) 6 0.1 16 0.3 0 0.0 22 0.2
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith – Statws Diwaith 22 0.4 17 0.3 0 0.0 39 0.4
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith - Statws Mewn Gwaith 142 2.8 88 1.50 0.0 230 2.1
Mewn Gwaith – Arall 523 10.3 547 9.20 0.0 1070 9.7
Nad Ydynt Mewn Addysg, Hyfforddiant Na Gwaith 166 33 113 1.90 0.0 279 2.5
Heb Ymateb I'r Arolwg 591 11.6 684 11.50 0.0 1275 11.6
Wedi Gadael Yr Ardal 23 0.5 24 0.40 0.0 47 0.4
Cyfanswm yn y cohort 5102 100.0 5933 100.0 2 100.0 11037 100.0
Dadansoddiad o bawb sy’n parhau mewn addysg amser llawn Bechgyn % Merched % Arall % Cyfanswm %
Symud Ymlaen At Flwyddyn 14, Ysgolion 11-18 340 9.4 208 4.7 0 0.0 548 6.8
Gadael Yr Ysgol Ym Mlwyddyn 13 A Symud Ymlaen At Goleg Addysg Bellach 410 11.3 411 9.2 0 0.0 821 10.2
Blwyddyn 13 Yn Parhau Mewn Addysg Uwch 2836 78.1 3765 84.7 2 100.0 6603 81.8
Blwyddyn 13 Yn Cymryd Blwyddyn I Ffwrdd Gan Fwriadu Symud Ymlaen At Addysg Uwch 43 1.2 60 1.4 0 0.0 103 1.3
Cyfanswm 3629 100.0 4444 100.0 2 100.0 8075 100.0
Dadansoddiad o bawb y gwyddys nad ydynt mewn Gwaith, Addysg Amser Llawn na Hyfforddiant yn y Gweithle i Bobl Ifanc Bechgyn % Merched % Arall % Cyfanswm %
Yn Gallu Symud Ymlaen At Waith, Addysg Neu Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith I Bobl Ifanc 130 78.3 80 70.8 0 0.0 210 75.3
Yn Methu  Symud Ymlaen At Addysg, Gwaith Neu Hyfforddiant Oherwydd Salwch, Beichiogrwydd Etc 36 21.7 33 29.2 0 0.0 69 24.7
Cyfanswm 166 100.0 113 100.0 0 0.0 279 100.0