Blwyddyn 13 - Cyfanswm Ffigyrau


  • Parhau mewn Addysg Llawn Amser
  • Parhau mewn Addysg Rhan Amser
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – statws diwaith
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - statws mewn gwaith
  • Mewn gwaith - Arall
  • Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith
  • Heb ymateb i'r arolwg
  • Wedi gadael yr ardal


Cymhariaeth Rhyw


77.1%
o fyfyrwyr Blwyddyn 13 sy'n Wrywod
wedi aros mewn Addysg Amser Llawn

81.8%
o fyfyrwyr Blwyddyn 13 sy'n Fenywod
wedi aros mewn Addysg Amser Llawn


Bechgyn %      
Merched %

0.2%
0.2%

0.6%
0.4%

2.7%
1.2%

12.8%
11.5%

4.5%
3.1%

1.3%
1.1%

0.7%
0.6%


Cyfanswm Ffigyrau Bechgyn % Merched % Cyfanswm %
Parhau Mewn Addysg Llawn Amser 4643 77.1 5747 81.8 10390 79.6
Parhau Mewn Addysg Rhan Amser (Llai Na 16 Awr Yr Wythnos) 14 0.2 16 0.2 30 0.2
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith – Statws Diwaith 39 0.6 30 0.4 69 0.5
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith - Statws Mewn Gwaith 163 2.7 82 1.2 245 1.9
Mewn Gwaith - Arall 770 12.8 808 11.5 1578 12.1
Nad Ydynt Mewn Addysg, Hyfforddiant Na Gwaith 269 4.5 221 3.1 490 3.8
Heb Ymateb I'r Arolwg 81 1.3 78 1.1 159 1.2
Wedi Gadael Yr Ardal 42 0.7 45 0.6 87 0.7
Cyfanswm yn y cohort 6021 100.0 7027 100.0 13048 100.0
Dadansoddiad o bawb sy’n Parhau mewn Addysg Amser Llawn Bechgyn % Merched % Cyfanswm %
Symud ymlaen at Flwyddyn 14, ysgolion 11-18 651 14.0 481 8.4 1132 10.9
Gadael yr ysgol ym Mlwyddyn 13 a symud ymlaen at goleg addysg bellach 574 12.4 637 11.1 1211 11.7
Blwyddyn 13 yn parhau mewn Addysg Uwch 3373 72.6 4545 79.1 7918 76.2
Blwyddyn 13 yn cymryd blwyddyn i ffwrdd gan fwriadu symud ymlaen at addysg uwch 45 1.0 84 1.5 129 1.2
Cyfanswm 4643 100.0 5747 100.0 10390 100.0