• Parhau mewn Addysg Llawn Amser
  • Parhau mewn Addysg Rhan Amser
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – statws diwaith
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - statws mewn gwaith
  • Mewn gwaith - Arall
  • Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith
  • Heb ymateb i'r arolwg
  • Wedi gadael yr ardalCymhariaeth Rhwng y Rhywiau


76.8%
o Fyfyrwyr Gwrywaidd Blwyddyn 13
mewn addysg amser llawn

82.2%
o Fyfyrwyr Benywaidd Blwyddyn 13
mewn addysg amser llawn


Bechgyn %      
Merched %

0.2%
0.3%

0.4%
0.2%

3.1%
1.2%

11.6%
10.1%

3.2%
2.1%

4.0%
3.4%

0.6%
0.5%


Ffigurau Cyffredinol Bechgyn % Merched %Arall % Cyfanswm %
Parhau mewn addysg llawn amser 4243 76.8 5104 82.2 1 100.0 9348 79.7
Parhau mewn addysg rhan amser (Llai na 16 awr yr wythnos) 10 0.2 17 0.3 0 0.0 27 0.2
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws diwaith 21 0.4 15 0.20 0.0 36 0.3
Hyfforddiant seiliedig ar waith - statws mewn gwaith 172 3.1 73 1.20 0.0 245 2.1
Mewn gwaith – arall 643 11.6 629 10.10 0.0 1272 10.8
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 176 3.2 133 2.10 0.0 309 2.6
Heb ymateb i'r arolwg 223 4.0 213 3.40 0.0 436 3.7
Wedi gadael yr ardal 34 0.6 29 0.50 0.0 63 0.5
Cyfanswm yn y cohort 5522 100.0 6213 100.0 1 100.011736 100.0
Dadansoddiad o bawb sy’n parhau mewn addysg amser llawn Bechgyn % Merched % Arall % Cyfanswm %
Symud ymlaen at flwyddyn 14, ysgolion 11-18 456 10.7 310 6.1 0 0.0 766 8.2
Gadael yr ysgol ym mlwyddyn 13 a symud ymlaen at goleg addysg bellach 561 13.2 522 10.2 1 100.0 1084 11.6
Blwyddyn 13 yn parhau mewn addysg uwch 3208 75.6 4232 82.90 0.0 7440 79.6
Blwyddyn 13 yn cymryd blwyddyn i ffwrdd gan fwriadu symud ymlaen at addysg uwch 18 0.4 40 0.80 0.0 58 0.6
Cyfanswm 4243 100.0 5104 100.0 1 100.0 9348 100.0
Analysis of all known not to be in Employment, Full Time Education or WBTYP Bechgyn % Merched % Arall % Cyfanswm %
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith i bobl ifanc 103 58.5 85 63.9 0 0.0 188 60.8
Yn methu â symud ymlaen at addysg, gwaith neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd etc 73 41.5 48 36.10 0.0 121 39.2
Total 176 100.0 133 100.0 0 0.0 309 100.0