Blwyddyn 13 - Cyfanswm Ffigyrau


  • Parhau mewn Addysg Llawn Amser
  • Parhau mewn Addysg Rhan Amser
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – statws diwaith
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - statws mewn gwaith
  • Mewn gwaith - Arall
  • Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith
  • Heb ymateb i'r arolwg
  • Wedi gadael yr ardal


Cymhariaeth Rhwng y Rhywiau


77.1%
o fyfyrwyr Blwyddyn 13 sy'n Wrywod
wedi aros mewn Addysg Amser Llawn

81.8%
o fyfyrwyr Blwyddyn 13 sy'n Fenywod
wedi aros mewn Addysg Amser Llawn


Bechgyn %      
Merched %

0.2%
0.1%

0.4%
0.3%

2.1%
1.1%

11.0%
9.5%

3.9%
2.4%

4.7%
4.2%

0.6%
0.5%


Cyfanswm Ffigyrau Bechgyn % Merched % Cyfanswm %
Parhau mewn addysg llawn amser 4591 77.1 5554 81.8 10145 79.6
Parhau mewn addysg rhan amser (Llai na 16 awr yr wythnos) 9 0.2 10 0.1 19 0.1
Hyfforddiant seiliedig ar waith – statws diwaith 24 0.4 19 0.3 43 0.3
Hyfforddiant seiliedig ar waith - statws mewn gwaith 125 2.1 77 1.1 202 1.6
Mewn gwaith - arall 654 11.0 648 9.5 1302 10.2
Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith 235 3.9 161 2.4 396 3.1
Heb ymateb i'r arolwg 282 4.7 282 4.2 564 4.4
Wedi gadael yr ardal 38 0.6 35 0.5 73 0.6
Cyfanswm yn y cohort 5958 100.0 6786 100.0 12744 100.0
Dadansoddiad o bawb sy’n parhau mewn addysg amser llawn Bechgyn % Merched % Cyfanswm %
Symud ymlaen at flwyddyn 14, ysgolion 11-18 507 11.0 320 5.8 827 8.2
Gadael yr ysgol ym mlwyddyn 13 a symud ymlaen at goleg addysg bellach 574 12.5 636 11.5 1210 11.9
Blwyddyn 13 yn parhau mewn addysg uwch 3431 74.7 4515 81.3 7946 78.3
Blwyddyn 13 yn cymryd blwyddyn i ffwrdd gan fwriadu symud ymlaen at addysg uwch 79 1.7 83 1.5 162 1.26
Cyfanswm 4591 100.0 5554 100.0 10145 100.0