• Parhau mewn Addysg Llawn Amser
  • Parhau mewn Addysg Rhan Amser
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith – statws diwaith
  • Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - statws mewn gwaith
  • Mewn gwaith - Arall
  • Nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith
  • Heb ymateb i'r arolwg
  • Wedi gadael yr ardalCymhariaeth rhwng y Rhywiau


72.5%
o Fyfyrwyr Gwrywaidd Blwyddyn 13
mewn addysg amser llawn

78.2%
o Fyfyrwyr Benywaidd Blwyddyn 13
mewn addysg amser llawn


Bechgyn %      
Merched %

0.2%
0.1%

0.3%
0.2%

3.5%
1.5%

9.8%
8.5%

3.1%
2.0%

10.2%
9.0%

0.4%
0.4%


Ffigyrau Cyffredinol Bechgyn % Merched %Arall % Cyfanswm %
Parhau Mewn Addysg Llawn Amser 3530 72.5 4461 78.2 1 50.0 7992 75.6
Parhau Mewn Addysg Rhan Amser (Llai Na 16 Awr Yr Wythnos) 8 0.2 8 0.1 0 0.0 16 0.2
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith – Statws Diwaith 14 0.3 13 0.2 0 0.0 27 0.3
Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith - Statws Mewn Gwaith 168 3.5 83 1.50 0.0 251 2.4
Mewn Gwaith – Arall 478 9.8 484 8.50 0.0 962 9.1
Nad Ydynt Mewn Addysg, Hyfforddiant Na Gwaith 152 3.1 116 2.01 50.0 269 2.5
Heb Ymateb I'r Arolwg 497 10.2 514 9.00 0.0 1011 9.6
Wedi Gadael Yr Ardal 21 0.4 25 0.40 0.0 46 0.4
Cyfanswm yn y cohort 4868 100.0 5704 100.0 2 100.0 10574 100.0
Dadansoddiad o bawb sy’n parhau mewn addysg amser llawn Bechgyn % Merched % Arall % Cyfanswm %
Symud Ymlaen At Flwyddyn 14, Ysgolion 11-18 304 8.6 234 5.2 0 0.0 538 6.7
Gadael Yr Ysgol Ym Mlwyddyn 13 A Symud Ymlaen At Goleg Addysg Bellach 445 12.6 418 9.4 0 0.0 863 10.8
Blwyddyn 13 Yn Parhau Mewn Addysg Uwch 2749 77.9 3732 83.7 1 100.0 6482 81.1
Blwyddyn 13 Yn Cymryd Blwyddyn I Ffwrdd Gan Fwriadu Symud Ymlaen At Addysg Uwch 32 0.9 77 1.7 0 0.0 109 1.4
Cyfanswm 3530 100.0 4461 100.0 1 100.0 7992 100.0
Dadansoddiad o bawb y gwyddys nad ydynt mewn Gwaith, Addysg Amser Llawn na Hyfforddiant yn y Gweithle i Bobl Ifanc Bechgyn % Merched % Arall % Cyfanswm %
Yn Gallu Symud Ymlaen At Waith, Addysg Neu Hyfforddiant Seiliedig Ar Waith I Bobl Ifanc 121 79.6 89 76.7 1 100 211 78.4
Yn Methu  Symud Ymlaen At Addysg, Gwaith Neu Hyfforddiant Oherwydd Salwch, Beichiogrwydd Etc 31 20.4 27 23.3 0 0.0 58 21.6
Cyfanswm 152 100.0 116 100.0 1 100.0 269 100.0